Natuurbehoud

Het Dolfinarium zet mensen aan tot natuurbehoud. Maar wat betekent dat eigenlijk? Per jaar bezoeken miljoenen Nederlanders één of meerdere dierentuinen en maken daar kennis met de meest bijzondere dieren. In het Dolfinarium leven tuimelaardolfijnen, zeeleeuwen, walrussen, zeehonden, bruinvissen (ook wel de Nederlandse dolfijn genoemd) en duizenden vissen. Onze gasten leren deze dieren op een leuke, laagdrempelige, maar ook inhoudelijke manier écht kennen. Elk zintuig wordt daarbij aangesproken. Iets dat je kent en waar je een gevoel voor hebt, dat wil je beschermen. Niet alleen de dieren in de dierentuinen, maar juist de dieren in de natuur.

Het Dolfinarium zet zich daarnaast actief in voor het behoud van diersoorten en hun natuurlijke leefgebied.

Natuurbehoudprojecten

 • Red de Vaquita!

  De meest bedreigde walvissoort ter wereld heeft dringend onze hulp nodig. De populatie is vooral door illegale kieuwnetvisserij in de laatste jaren drastisch terug gelopen. Nu zijn er nog maar 30 dieren!

  Vaquita
  De vaquita is een bruinvissoort. De bruinvissen die je op het Dolfinarium ziet, zijn een andere soort, maar kunnen wèl bijdragen aan het behoud van de vaquita. Dit omdat ze genetisch gezien het dichtst bij de vaquita staan. Het Dolfinarium heeft wereldwijd de meeste ervaring met het houden van bruinvissen en deelt deze waardevolle kennis met een samenwerkingsverband van meerdere organisaties (Vaquita CPR) dat staat voor het behoud van de vaquita.

  Lees hier meer over de vaquita.

 • Haaien en roggen terug naar de Noordzee!

  Al 450 miljoen jaar vervullen haaien en roggen een zeer belangrijke rol in de zee. Als grote roofdieren houden zij het ecosysteem in balans. Een kwart van alle haaien- en roggensoorten wordt echter met uitsterven bedreigd (IUCN 2014). In Europese wateren is dat zelfs 30% en in onze Noordzee zijn veel soorten al verdwenen. Van de 17 soorten die nu nog in de Noordzee leven, staan er 9 op de rode lijst van de IUCN.

  Als kenniscentrum op het gebied van zeedieren draagt het Dolfinarium op die manier bij aan het behoud van haaien en roggen in de natuur. Lees hier meer over het project om de haaien- en roggenpopulaties in de Noordzee te herstellen.

 • Afvalproblematiek

  Aqua Bella

  In onze dolfijnenshow ‘Aqua Bella’ maakt het Dolfinarium het wereldwijde, maatschappelijke probleem ‘afval’ bespreekbaar. In de voorstelling is de schoonheid, maar ook de kwetsbaarheid van de aarde te zien. Dat wat begint met het weggooien van een stuk afval, kan zeer ernstige gevolgen hebben.

  Een zee van plastic!
  Het gebruik van plastic producten is enorm toegenomen in de afgelopen 70 jaar. Elk jaar produceren we 300 miljoen ton aan plastic. In de laatste 10 jaar hebben we meer plastic geproduceerd dan in de hele eeuw ervoor. Plastic is populair omdat het goedkoop, veelzijdig en duurzaam is. Plastic is niet biologisch afbreekbaar en blijft daardoor 500 tot 1000 jaar bestaan voordat het afgebroken is.

  We leven in een ‘wegwerp-cultuur’. Er wordt geschat dat de helft van al het geproduceerde plastic slechts eenmalig wordt gebruikt en vervolgens wordt weggegooid. Meer dan 8 miljoen ton plastic wordt elk jaar in onze oceanen gedumpt. Naar schatting drijven er nu 50 miljard stukken plastic in de oceanen. Dit veroorzaakt grote problemen voor al het leven in de zee.

  Een probleem voor zeedieren
  Zeezoogdieren, vissen en andere zeebewoners zien drijvend plastic vaak aan voor iets eetbaars of raken erin verstrikt. Dit heeft vaak dodelijke gevolgen. Onderzoek heeft uitgewezen dat in 2014 56% van alle walvissen, dolfijnen en bruinvissen een stuk plastic heeft ingeslikt. Jaarlijks sterven er 100.000 zeezoogdieren en meer dan een miljoen zeevogels als gevolg van plastic.

  Microplastic
  Naast het zichtbare plastic, bevat de zee ook enorm veel onzichtbare stukjes plastic die kleiner zijn dan 1 millimeter. Dit noemen we microplastic. Kleine dieren onderaan de voedselketen nemen het microplastic op in hun lichaam, waar het niet verder afbreekt. Wanneer zij gegeten worden door dieren hoger in de voedselketen, stapelt de concentratie plastic zich steeds hoger op. Uiteindelijk krijgen dieren hoger in de voedselketen, zoals zeezoogdieren, vissen en mensen, hoge concentraties plastic binnen! Dit kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

  Microplastic ontstaat onder andere door:

  1. Het afbreken van grote stukken plastic door natuurkrachten zoals zonlicht of golven.
  2. Het wassen en drogen van synthetische kleding, zoals fleece.
  3. Het gebruik van plastic-bevattende zeepproducten zoals shampoo en tandpasta.

  Roggenrif

  In het Noordzeegebied in het Roggenrif besteedt het Dolfinarium eveneens aandacht aan de afvalproblematiek. Er staat een aquarium (zonder dieren) dat compleet vervuild is, stinkt en borrelt. Met name voor kinderen is dit een ware eyeopener.

 • Klimaatverandering en milieuvervuiling

  Doordat de mens steeds meer CO2 en andere broeikasgassen uitstoot, verandert het klimaat op aarde in een ongekend rap tempo. De klimaatverandering vormt een grote bedreiging voor veel diersoorten en zeedieren zijn daarin helaas geen uitzondering!

  De zeeën worden steeds warmer…
  Koraalriffen kunnen niet overleven in de hogere temperaturen en zij sterven daardoor af. Koraalriffen hebben een hoge biodiversiteit. Met het verdwijnen van de koraalriffen gaan dan ook veel diersoorten verloren.

  Met het opwarmen van de zee verschuift ook het gebied met de ideale watertemperatuur van veel diersoorten. Veel populaties verdwijnen of worden gedwongen om hun natuurlijke leefgebied en migratiepatronen aan te passen. Zo verschuiven veel vispopulaties steeds meer richting de polen, naar koudere wateren. Dit kan grote problemen veroorzaken voor andere soorten die afhankelijk zijn van deze vispopulaties als voedingsbron, zoals ook veel zeezoogdieren.

  … en zuurder!
  De oceanen absorberen een groot deel van de CO2 die wij uitstoten. Hierdoor daalt de PH-waarde van het water. De zee wordt dus steeds zuurder! Dit wordt ook wel acidificatie genoemd. Het zuurdere water vormt een direct probleem voor calcificerende organismen zoals plankton, koraal, schaal- en schelpdieren. Zij bouwen hun lichaamsdelen van calciumcarbonaat, wat oplost in zuur water. Deze organismen spelen een belangrijke rol in veel voedselketens. Als zij verdwijnen, heeft dat dus ook gevolgen voor alle andere zeedieren!

 • EAAM

  Het Dolfinarium heeft meegewerkt aan het natuurbehoudsproject van de EAAM (The European Association for Aquatic Mammals) met betrekking tot de bewustwording en bedreigingen van de monniksrob.

 • Stichting De Noordzee

  Het Dolfinarium werkt samen met Stichting De Noordzee. In het Noordzeegebied kan de gast meer leren over de biodiversiteit van de Noordzee. Er wordt aandacht besteed aan de beschermde gebieden en de bijzondere bewoners van deze zee.

 • Beestenbende

  Het Dolfinarium werkt samen met de Beestenbende. Bijna 2000 kinderen in Nederland zijn lid van deze club en gaan elke maand de straat op om de buurt schoon te maken en te houden. Het hoofdkwartier van de Beestenbende is in het Dolfinarium en jaarlijks mogen de kinderen als beloning het Dolfinarium gratis bezoeken.

 • Duurzame viskeuze

  Vis in gevaar!
  Vis is een populaire voedselbron en de vraag ernaar stijgt enorm snel. Jaarlijks worden ruim 2.7 biljoen (2.700.000.000.000) dieren uit de oceanen gevist. Als gevolg is ruim 80% van de commerciële vissoorten maximaal bevist of zelfs overbevist. Er zijn wetenschappers die schatten dat als dit zo doorgaat, er in 2050 geen vis meer over is!

  Er wordt met steeds intensievere methodes gevist die vaak schadelijk zijn voor de natuur. In kwetsbare gebieden zorgen sleepnetten voor enorme schade aan het bodemleven en koraal. Ook is bijvangst een groot probleem. Voor elke pond geconsumeerde vis wordt 5 pond aan andere diersoorten als bijvangst gevangen en weggegooid. Jaarlijks sterven hierbij 40-50 miljoen haaien en tot wel 650.000 walvissen, dolfijnen en zeehonden.

Jij kan helpen!

 • Ga zuinig met plastic om

  Door op een simpele manier bewuster en zuiniger met plastic om te gaan, kan iedereen zijn/haar steentje bijdragen!

  Gebruik zo min mogelijk plastic. In Europa gebruiken we per persoon 100 kilogram plastic per jaar. Dat moet minder! Inspiratie nodig? Kijk eens op www.myplasticfreelife.com voor meer manieren waarop jij makkelijk je plastic gebruik kan verminderen! Hier zijn alvast een paar tips om te beginnen:

  • Plastic verpakkingen: Meer dan 40% van al het plastic wordt gebruikt voor verpakkingen. Door in de winkel te kiezen voor producten met minder of geen plastic verpakking, kunnen we dit verminderen!
  • Plastic tasjes: Per jaar worden er wereldwijd 500 miljard plastic tasjes gebruikt. Dat is meer dan een miljoen per minuut! Gemiddeld wordt elk tasje maar 15 minuten gebruikt. Door een eigen, herbruikbare (boodschappen-)tas mee te nemen naar de winkel, hoeven er minder plastic tasjes gemaakt te worden.
  • Plastic flesjes: Volgens onderzoek van het Container Recycling Instituut werden er 100.7 miljard plastic drinkflesjes verkocht in de Verenigde Staten in 2014. Dit komt neer op 315 flesjes per persoon per jaar! Door een herbruikbare drinkfles te gebruiken in plaats van telkens een nieuw plastic flesje, kunnen we dit aantal terugdringen.
  • Recyclen: Op dit moment recyclen we slechts 5% van al het plastic dat we gebruiken. Door meer te recyclen, hoeft er veel minder plastic gemaakt te worden waardoor er ook minder in de oceanen terecht komt. Daarnaast bespaart het ook enorm veel energie, water en olie!
 • Leef duurzaam om klimaatverandering en milieuvervuiling te verminderen

  Door bewuste stappen te nemen, kunnen we met z’n allen de klimaatverandering en de milieuvervuiling verminderen!

  1. Eten & drinken: Eten belast het klimaat, door energiegebruik en de uitstoot van broeikasgassen (CO2, methaan en lachgas). Voor de productie is bovendien een groot deel van het beschikbare land en water nodig. Het produceren van voedsel brengt onlosmakelijk milieuproblemen met zich mee, zoals mestoverschot en overbevissing. In totaal ontstaat ongeveer een derde van alle klimaatbelasting door het maken en eten van voedsel. De mate waarin voedsel bijdraagt aan de klimaatverandering, is per product verschillend. Door bewuste keuzes te maken bij wat je eet kan jij ook een bijdrage leveren. Voor meer advies en informatie kun je terecht op de website van het Voedingscentrum.
  2. Energie: Het opwekken van energie gebeurt in de meeste gevallen door de verbranding van fossiele brandstoffen, waarbij CO2 wordt uitgestoten. Samen met de productie van goederen is het opwekken van energie verantwoordelijk voor de helft van de uitgestoten CO2 in Nederland. Jij kan op een eenvoudige manier helpen door zo veel mogelijk energie te besparen. Schakel verlichting en apparaten uit wanneer je ze niet gebruikt. Trek stekkers uit het stopcontact wanneer apparaten uit staan en koop apparaten die zuinig met energie omgaan. En in plaats van de verwarming hoger te zetten als je het koud hebt, kan je beter een extra trui of een dekentje pakken!
  3. Transport: Al het transport wereldwijd is verantwoordelijk voor 26% van de uitgestoten CO2. We kunnen er met z’n allen voor zorgen dat dit wordt verminderd! Zo zou je vaker de auto kunnen laten staan en in plaats daarvan de fiets, het openbaar vervoer of de benenwagen nemen! Ook kan je in de winkel kiezen voor lokale producten, waarvoor minder vrachtverkeer nodig is.
 • Kies voor verantwoordelijke vis

  Jij kan helpen door natuurvriendelijk te kiezen wat er op je bord ligt. We kunnen natuurlijk met z’n allen minder vis eten. En als je vis eet, controleer dan of deze op een duurzame manier is gevangen! Dit kun je zien aan het MSC- of ASC-keurmerk.

  MSC
  Marine Stewardship Council (MSC) gecertificeerde visserijen zorgen ervoor dat er genoeg vis in de toekomst beschikbaar is, dat maritieme leefgebieden behouden blijven en dat bedreigde vissoorten beschermd worden.
  MSC-keurmerk
  ASC
  Het Aquaculture Stewardship Council (ASC) zorgt ervoor dat de kwekerij op een verantwoorde manier plaatsvindt, waarbij zo min mogelijk natuurlijk leefgebied en biodiversiteit wordt aangetast. Bijna de helft van de vis die wij eten komt tegenwoordig uit kweekvijvers. Dit gebeurt echter vaak met een methode of op zo’n grote schaal dat het schadelijk is voor de natuur.
  ASC-keurmerk

  Door vis met het MSC- of ASC-keurmerk te kopen, weet je zeker dat deze vis uit een duurzame visserij komt die niet bijdraagt aan overbevissing en waarbij de schade aan de zee zo veel mogelijk wordt beperkt. Er is al laten zien dat goed beheer van vispopulaties mogelijk is. Zo doen schol, makreel en haring het weer erg goed. Zelfs de Noordzeekabeljauw doet het steeds beter! Laten we die positieve trend voortzetten!

  Kijk voor meer informatie op msc.org/nl of asc-aqua.org.

  De bewoners van de zee zijn je dankbaar!