Algemene voorwaarden

Dolfinarium Harderwijk B.V. biedt je de mogelijkheid om e-tickets, programma’s, abonnementen en andere producten en diensten via de webwinkel van het Dolfinarium af te nemen. Alvorens tot betaling over te gaan, dien je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van het Dolfinarium.

Privacy

Dolfinarium Harderwijk B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van je privacy bij de verwerking van je persoonsgegevens. De persoonsgegevens die worden verkregen via de website, worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In deze verklaring zet het Dolfinarium uiteen hoe zij omgaat met persoonsgegevens die worden verkregen via de website.

Doel van de verwerking

Het Dolfinarium biedt je de mogelijkheid om e-tickets, programma’s, abonnementen en andere producten en diensten via de webwinkel van het Dolfinarium af te nemen. Als je deze producten of diensten via de webwinkel van het Dolfinarium afneemt of je via de website registreert, word je gevraagd de nodige persoonsgegevens van jezelf in te vullen. Onder deze persoonsgegevens vallen onder meer je contactgegevens. Wij zullen de persoonsgegevens uitsluitend verzamelen en (laten) verwerken voor zover en voor zolang dit nodig is voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Het verzenden en factureren van en ontvangen van betalingen voor bestelde producten/diensten;
 • Indien je het sollicitatieformulier op onze website invult, worden je gegevens uitsluitend verwerkt voor de sollicitatiedoeleinden;
 • Het vastleggen van informatie om inzicht te krijgen in het gebruik van de website van het Dolfinarium en om de werking en beveiliging van de website te verbeteren;
 • Voor marketingdoeleinden, voor zover je hiervoor je toestemming hebt gegeven. Je kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail te zenden naar [email protected]. Wij zullen op eerste verzoek het gebruik beëindigen;
 • Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Het Dolfinarium zal je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming van je is verkregen, alsmede voor zover dit nodig is voor:

 • De uitvoering van de overeenkomst, zoals het laten bezorgen van producten aan door jou aangewezen derden en het afhandelen van de betaling;
 • Het controleren van kredietwaardigheid;
 • Het opslaan van de persoonsgegevens bij een datacenter respectievelijk opslagruimte. Persoonsgegevens zullen niet zonder toestemming buiten de EU worden opgeslagen;
 • Voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden;
 • Het voldoen aan een wettelijke plicht;
 • Het beschermen van de rechten van u of van het Dolfinarium.

Als je wilt weten welke gegevens door het Dolfinarium over jou zijn vastgelegd of als je bepaalde gegevens wilt inzien, wijzigen, aanvullen of verwijderen, kun je daartoe altijd contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan [email protected]. In geval van een verzoek om inzage zullen wij maximaal de wettelijke kostenvergoeding in rekening kunnen brengen. Binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek en, in geval van een verzoek om inzage, binnen vier weken na ontvangst van de betaling, zullen wij hierop reageren.

Het Dolfinarium heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Cookies

De website van het Dolfinarium maakt gebruik van cookies die door jouw webbrowser worden opgeslagen op je computer. In deze cookies wordt informatie opgeslagen over je bestellingen. Deze informatie omvat geen persoonlijke gegevens zoals je naam of adres. Je kunt je webbrowser zo instellen dat je geen cookies van websites accepteert. Dit kan er echter toe leiden dat je niet volledig van de webwinkel van het Dolfinarium gebruik kunt maken.

Het Dolfinarium kan cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:

 • Om het gebruik van haar website te analyseren en te optimaliseren;
 • Om meer op de gebruiker gerichte informatie op haar website te plaatsen;
 • Voor het verzenden van gerichte communicatie;
 • Voor het ontplooien van marketingactiviteiten.

Soorten cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat keuzes die tijdens het webbezoek worden gemaakt, onthouden blijven. Denk hierbij aan het onthouden van de inhoud van een winkelwagen. Functionele cookies mogen geplaatst worden zonder hiervoor akkoord te vragen.
Prestatiecookies worden meestal gebruikt om te analyseren hoe de bezoeker de website heeft gevonden en hoe deze de website gebruikt. Op basis van deze gegevens kan de website beter afgestemd worden op de bezoeker.

Cookies aan- en uitzetten

Je kunt de acceptatie van cookies regelen via de instellingen in je browser. Het uitzetten van cookies kan je gebruik van onze website en diensten beperken. Hieronder kun je zien hoe dit voor jouw browser werkt:

Lees hier de volledige Privacy Policy. Heb je vragen hebt over dit privacy beleid of wil je weten welke gegevens het Dolfinarium over je heeft vastgelegd? Neem dan contact met ons:

Dolfinarium
Zuiderzeeboulevard 22
3841 WB Harderwijk
[email protected]

Via dit (e-mail)adres kun je ook je gegevens laten wijzigen of verwijderen.

Gebruikersvoorwaarden

Je mag niets van deze website, op welke manier dan ook, kopiëren zonder schriftelijke toestemming van het Dolfinarium.

Ook mag je deze website niet op een wijze gebruiken die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast.

Het Dolfinarium is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar deze doorlinkt.

Wil je iets communiceren over het Dolfinarium? Vraag dan de marketingafdeling van het Dolfinarium om goedkeuring. Deze communicatie heeft met name betrekking op het gebruik van beeldmerken die eigendom zijn van het Dolfinarium. Indien er geen schriftelijk akkoord is gegeven, aanvaardt het Dolfinarium geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gecommuniceerde informatie.

Aansprakelijkheid

Het Dolfinarium is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. We kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina’s van de website van het Dolfinarium geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Dolfinarium geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Overige

Het kan voorkomen dat (delen van) de onderneming Dolfinarium worden overgedragen aan derden. De gegevens van onze klanten zullen daarmee ook kunnen worden overgedragen.

Het is mogelijk dat in deze Privacy Policy wijzigingen worden aangebracht. Deze Privacy Policy is gepubliceerd op onze website. Houd de website dus goed in de gaten. Deze Privacy Policy is voor het laatst bijgewerkt in maart 2018.

Voorwaarden Ontmoet de dieren

Het Dolfinarium heeft een aantal criteria opgesteld waaraan deelnemers aan het programma In het water met dolfijnen en Slapen bij Dolfijnen moeten voldoen. Het programma is exclusief parkentree: een geldig entreebewijs is vereist voor deelname aan het programma. Op dit programma zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

In het water met dolfijnen

Deelnemer:

 • Is minimaal 140 cm lang;
 • Is minimaal 8 jaar oud (kinderen t/m 12 jaar dienen te worden begeleid door een deelnemende volwassene*);
 • Heeft toestemming van zijn/haar ouder/wettig voogd (handtekening vereist) indien de deelnemer onder de 18 jaar is;
 • Spreekt en verstaat Nederlands of Engels;
 • Heeft geen verstandelijke beperking;
 • Is in staat direct aanwijzingen van de begeleiding op te kunnen volgen;
 • Heeft geen stoornis binnen het autistisch spectrum en/of aanverwante syndromen die van invloed kunnen zijn op deelname aan een programma in een onbekende groep;
 • Heeft geen lichamelijke handicap of beperking en kan goed zelfstandig knielen, op zijn/haar knieën zitten, bukken en zijn/haar evenwicht bewaren;
 • Is in goede lichamelijke conditie;
 • Kan zwemmen;
 • Is niet zwanger;
 • Heeft geen besmettelijke huidproblemen en/of uitwendige ontstekingen;
 • Lijdt niet aan epilepsie;
 • Lijdt niet aan hart- of vaatziekte;
 • Gebruikt geen medicijnen die de weerstandfunctie onderdrukken;
 • Gebruikt geen medicijnen die een negatieve invloed op de rijvaardigheid kunnen veroorzaken;
 • Heeft een schoenmaat kleiner/gelijk aan maat 50. Bij afwijkende maten is het belangrijk contact op te nemen via [email protected]. Het kan voorkomen dat een waadbroek niet past!
* Een volwassen deelnemer mag maximaal 2 deelnemende kinderen begeleiden.

Het Dolfinarium behoudt het recht om het programma te annuleren, door onvoorziene omstandigheden of bij minder dan 4 deelnemers. In overleg met de deelnemer wordt dan een vervangende datum vastgesteld. Let op: bij wijzigen (minder dan een maand van tevoren) of annuleren van de reservering vanuit jouw kant is er geen mogelijkheid tot retour ontvangen van reeds betaalde bedragen.

Slapen bij dolfijnen

Tijdens het programma ‘Slapen bij Dolfijnen’ zijn veiligheid en de kwaliteit van het programma voor alle deelnemers belangrijk. Daarom zijn er voorwaarden voor deelname, namelijk:

 • Leeftijd: het programma is geschikt voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Er doen maximaal 25 kinderen mee.
  Mobiliteit: tijdens het programma zijn wij actief bezig en is bewegen belangrijk. Mocht een deelnemer minder mobiel zijn dan is vooraf overleg over deelname belangrijk.
 • Taal: voor de veiligheid van mens en dier is het belangrijk dat je aanwijzingen direct kunt opvolgen. Het spreken van de Nederlandse taal is een vereiste.
 • Begrip: is er sprake van een geestelijke beperking dan is vooraf overleg over de mogelijkheid om deel te nemen vereist.

Voor overleg over deelname kun je contact opnemen met de afdeling Reserveringen door te bellen naar 0341-467 460.

Na boeking ontvang je een criteriaformulier die voor elke deelnemer ingevuld dient te worden en die je meeneemt op de dag van deelname. Let op: meld duidelijk alle bijzonderheden (diëten en medicatie, maar ook andere zaken die voor de begeleiding handig zijn om te weten)

Als op de dag van deelname blijkt dat een deelnemer niet aan de voorwaarden voldoet, behoudt het Dolfinarium het recht de deelnemer zonder enige vorm van restitutie, uit te sluiten van deelname.

Bij minder dan 6 deelnemers behoudt het Dolfinarium het recht het programma te annuleren. In overleg met de deelnemer wordt dan een vervangende datum vastgesteld.

Volg Dolfinarium
op social media!

Dolfinarium
Volgende show: 13:30 uur - Dolfijnenshow
Op dit moment: Actueel weerbeeld als pictogram 22 °C