Algemene voorwaarden

Dolfinarium Harderwijk B.V. biedt je de mogelijkheid om e-tickets, programma’s, abonnementen en andere producten en diensten via de webwinkel van het Dolfinarium af te nemen. Alvorens tot betaling over te gaan, dien je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van het Dolfinarium.

Privacy

Dolfinarium Harderwijk B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van je privacy bij de verwerking van je persoonsgegevens. De persoonsgegevens die worden verkregen via de website, worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In deze verklaring zet het Dolfinarium uiteen hoe zij omgaat met persoonsgegevens die worden verkregen via de website.

1. Doel van de verwerking

Het Dolfinarium biedt je de mogelijkheid om e-tickets, programma’s, abonnementen en andere producten en diensten via de webwinkel van het Dolfinarium af te nemen. Als je deze producten of diensten via de webwinkel van het Dolfinarium afneemt of je via de website registreert, word je gevraagd de nodige persoonsgegevens van jezelf in te vullen. Onder deze persoonsgegevens vallen onder meer je contactgegevens. Wij zullen de persoonsgegevens uitsluitend verzamelen en (laten) verwerken voor zover en voor zolang dit nodig is voor de volgende doeleinden:

Het Dolfinarium zal je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming van je is verkregen, alsmede voor zover dit nodig is voor:

Als je wilt weten welke gegevens door het Dolfinarium over jou zijn vastgelegd of als je bepaalde gegevens wilt inzien, wijzigen, aanvullen of verwijderen, kun je daartoe altijd contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan [email protected]. In geval van een verzoek om inzage zullen wij maximaal de wettelijke kostenvergoeding in rekening kunnen brengen. Binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek en, in geval van een verzoek om inzage, binnen vier weken na ontvangst van de betaling, zullen wij hierop reageren.

Het Dolfinarium heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

2. Cookies

De website van het Dolfinarium maakt gebruik van cookies die door jouw webbrowser worden opgeslagen op je computer. In deze cookies wordt informatie opgeslagen over je bestellingen. Deze informatie omvat geen persoonlijke gegevens zoals je naam of adres. Je kunt je webbrowser zo instellen dat je geen cookies van websites accepteert. Dit kan er echter toe leiden dat je niet volledig van de webwinkel van het Dolfinarium gebruik kunt maken.

Het Dolfinarium kan cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:

Soorten cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat keuzes die tijdens het webbezoek worden gemaakt, onthouden blijven. Denk hierbij aan het onthouden van de inhoud van een winkelwagen. Functionele cookies mogen geplaatst worden zonder hiervoor akkoord te vragen.
Prestatiecookies worden meestal gebruikt om te analyseren hoe de bezoeker de website heeft gevonden en hoe deze de website gebruikt. Op basis van deze gegevens kan de website beter afgestemd worden op de bezoeker.

Cookies aan- en uitzetten
Je kunt de acceptatie van cookies regelen via de instellingen in je browser. Het uitzetten van cookies kan je gebruik van onze website en diensten beperken. Hieronder kun je zien hoe dit voor jouw browser werkt:

Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari

Heb je vragen hebt over dit privacy beleid of wil je weten welke gegevens het Dolfinarium over je heeft vastgelegd? Neem dan contact met ons:

Dolfinarium
Strandboulevard Oost 1
3841 AB Harderwijk
[email protected]

Via dit (e-mail)adres kun je ook je gegevens laten wijzigen of verwijderen.

3. Gebruikersvoorwaarden

Je mag niets van deze website, op welke manier dan ook, kopiëren zonder schriftelijke toestemming van het Dolfinarium.

Ook mag je deze website niet op een wijze gebruiken die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast.

Het Dolfinarium is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar deze doorlinkt.
Wil je iets communiceren over het Dolfinarium? Vraag dan de marketing afdeling van het Dolfinarium om goedkeuring. Deze communicatie heeft met name betrekking op het gebruik van beeldmerken die eigendom zijn van het Dolfinarium. Indien er geen schriftelijk akkoord is gegeven, aanvaardt het Dolfinarium geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gecommuniceerde informatie.

4. Aansprakelijkheid

Het Dolfinarium is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. We kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina’s van de website van het Dolfinarium geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Dolfinarium geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

5. Overige

Het kan voorkomen dat (delen van) de onderneming Dolfinarium worden overgedragen aan derden. De gegevens van onze klanten zullen daarmee ook kunnen worden overgedragen.

Het is mogelijk dat in deze Privacy Policy wijzigingen worden aangebracht. Deze Privacy Policy is gepubliceerd op onze website. Houd de website dus goed in de gaten. Deze Privacy Policy is voor het laatst bijgewerkt in maart 2018.

 

Voorwaarden Ontmoet de dieren

Het Dolfinarium heeft een aantal criteria opgesteld waaraan deelnemers aan het programma In het water met dolfijnen, Slapen bij Dolfijnen en Fotomoment dolfijn of zeeleeuw moeten voldoen. Het programma is exclusief parkentree: een geldig entreebewijs is vereist voor deelname aan het programma. Op dit programma zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

In het water met dolfijnen

Deelnemer:

* Een volwassen deelnemer mag maximaal 2 deelnemende kinderen begeleiden.

Het Dolfinarium behoudt het recht om het programma te annuleren, door onvoorziene omstandigheden of bij minder dan 4 deelnemers. In overleg met de deelnemer wordt dan een vervangende datum vastgesteld. Let op: bij wijzigen (minder dan een maand van tevoren) of annuleren van de reservering vanuit jouw kant is er geen mogelijkheid tot retour ontvangen van reeds betaalde bedragen.

Slapen bij dolfijnen

Tijdens het programma ‘Slapen bij Dolfijnen’ zijn veiligheid en de kwaliteit van het programma voor alle deelnemers belangrijk. Daarom zijn er voorwaarden voor deelname, namelijk:

Voor overleg over deelname kun je contact opnemen met de afdeling Reserveringen door te bellen naar 0341-467 460.

Na boeking ontvang je een criteriaformulier die voor elke deelnemer ingevuld dient te worden en die je meeneemt op de dag van deelname. Let op: meld duidelijk alle bijzonderheden (diëten en medicatie, maar ook andere zaken die voor de begeleiding handig zijn om te weten)

Als op de dag van deelname blijkt dat een deelnemer niet aan de voorwaarden voldoet, behoudt het Dolfinarium het recht de deelnemer zonder enige vorm van restitutie, uit te sluiten van deelname.

Bij minder dan 6 deelnemers behoudt het Dolfinarium het recht het programma te annuleren. In overleg met de deelnemer wordt dan een vervangende datum vastgesteld.

Fotomoment dolfijn & Fotomoment zeeleeuw