Verkoopvoorwaarden scholen

Met het plaatsen van een reservering ga je akkoord met de Algemene Verkoopvoorwaarden, de Uniforme Voorwaarden Horeca en de parkregels. De verkoopvoorwaarden, de Uniforme Voorwaarden Horeca en het de parkregels worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

COVID-19

Dolfinarium is een overzichtelijk park in de buitenlucht met veel ruimte om te bewegen tussen de dierenverblijven en de speeltuinen. De maatregelen rondom het coronavirus hebben echter invloed op de activiteiten van het Dolfinarium.
Zo laat Dolfinarium slechts een beperkt aantal bezoekers per dag toe, en uitsluitend op reservering. Op verschillende plekken geldt eenrichtingsverkeer en er zijn meerdere desinfectiepunten ingericht.

Afhankelijk van de geldende maatregelen kan het mogelijk zijn dat niet elke voorstelling te zien is. Houd er daarom rekening mee dat een dagje Dolfinarium er anders uit kan zien dan normaal.

De veiligheid en gezondheid van onze bezoekers, medewerkers en dieren staat voorop. Samen zorgen we voor een veilig bezoek! We gaan er daarom van uit dat u uw gasten informeert over onze werkwijze en maatregelen.
Op onze website staat op de pagina ‘maatregelen‘ uitgebreid omschreven hoe een bezoek aan het Dolfinarium er nu uitziet.

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus laat Dolfinarium per dag een beperkt aantal bezoekers toe. Daarom is het noodzakelijk uw groepsentree vooraf te reserveren. Wanneer uw reservering definitief is, ontvangt u van ons een reserveringsbevestiging. Pas wanneer wij uw ondertekende bevestiging hebben ontvangen, kunnen wij plekken voor u reserveren. Retourneer de getekende bevestiging daarom zo spoedig mogelijk!

Groepsentree

 • Het schoolreistarief is uitsluitend geldig op doordeweekse dagen en dient minimaal 5 werkdagen van te voren te worden gereserveerd. Weekend- en vakantiedagen zijn in overleg mogelijk.
 • De schoolreisprijzen zijn geldig vanaf 15 leerlingen en gelden tevens voor begeleiders.
 • Het exacte aantal personen geef je bij aankomst door aan de kassa. Dit aantal wordt in rekening gebracht, mits je binnen het aantal personen blijft dat geldend is voor het groepstarief. Wanneer dit niet het geval is, wordt alsnog het minimum aantal personen in rekening gebracht, of geldt de normale toegangsprijs per persoon.
 • De betaling kan contant (cash, pin of creditcard) aan de kassa of op rekening geschieden.
 • Indien je de reservering wenst te annuleren, dien je het Dolfinarium hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Je ontvangt van het Dolfinarium een schriftelijke annuleringsbevestiging.
 • Indien je binnen 5 werkdagen voor je aankomst annuleert, behoudt Dolfinarium zich het recht voor om 15% van het totaalbedrag in rekening te brengen.
 • Indien je binnen 3 werkdagen voor je aankomst annuleert of niet verschijnt op de gereserveerde dag, behoudt Dolfinarium zich het recht voor om 100% van het totaal gereserveerde bedrag in rekening te brengen.

Speciaal onderwijs

 • Een schoolreisje van speciaal onderwijs waarbij 1 op 1 begeleiding noodzakelijk is, kan een reservering maken voor het groepstarief voor mindervalide bezoekers.
 • Om in aanmerking te komen voor het mindervalide groepstarief dient een groep uit tenminste acht mensen met een beperking te bestaan en dient er minimaal 5 werkdagen van te voren gereserveerd te worden.
 • Gasten die door de aard van hun verstandelijke of lichamelijke beperking niet in staat zijn zelfstandig het park te betreden, mogen gratis maximaal één noodzakelijke begeleider per persoon mee nemen. Overige begeleiders betalen de prijs van het reguliere groepstarief van € 17,50 per persoon bij groepsbezoek met tenminste acht mensen met een beperking.
 • Voor het overige gelden de hierboven vermelde voorwaarden met betrekking tot groepsentree.

Educatief Lesprogramma

 • Reservering van het Educatief Lesprogramma geschiedt op basis van beschikbaarheid. Indien dit programma op je schoolreisdatum volgeboekt is, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.
 • Per rondleiding kunnen er minimaal 15 personen en maximaal 100 personen (inclusief begeleiding) deelnemen.
 • Het Educatief Lesprogramma is alleen geschikt voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Vraag naar de mogelijkheden voor de onderbouw.
 • De deelnemers aan het Educatief Lesprogramma moeten Nederlands kunnen spreken en verstaan.
 • Het programma is helaas niet geschikt voor deelnemers met een verstandelijke beperking.
 • Indien er sprake is van een lichamelijke beperking is deelname uitsluitend mogelijk na overleg met Dolfinarium.
 • Tijdens het programma mogen onze dieren niet worden aangeraakt of gevoerd.
 • Wijzigingen in het aantal deelnemers van het Educatief Lesprogramma dienen minimaal 5 werkdagen voor aanvang van het schoolreisje telefonisch aan het Dolfinarium te worden doorgegeven.
 • Voor het annuleren van het programma gelden de hierboven vermelde voorwaarden met betrekking tot groepsentree.

Horeca-arrangementen

 • Op alle reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Voor zover deze verkoopvoorwaarden afwijken van de UVH, prevaleren deze verkoopvoorwaarden.
 • Het is mogelijk een horeca-arrangement te reserveren bij een minimum van 15 betalende personen, tenzij anders is aangegeven. Indien je uiteindelijk met minder personen arriveert wordt alsnog het minimum aantal personen in rekening gebracht.
 • Het definitieve aantal personen dient uiterlijk 3 werkdagen voor aankomst aan Dolfinarium te worden doorgegeven. Daarnaast verzoeken wij je uiterlijk 5 werkdagen voor aankomst het aantal rolstoelgebruikers en eventuele diëten door te geven.
 • Indien je de reservering wenst te annuleren, dien je het Dolfinarium hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Je ontvangt van het Dolfinarium een schriftelijke annuleringsbevestiging.
 • Indien je 1 tot 2 maanden voor gereserveerde datum annuleert, brengt het Dolfinarium 35% van de gehele reserveringswaarde in rekening.
 • Indien je 1 maand tot 10 werkdagen voor gereserveerde datum annuleert, brengt het Dolfinarium 60% van de gehele reserveringswaarde in rekening.
 • Indien je binnen 10 werkdagen voor gereserveerde datum geheel of gedeeltelijk annuleert of op de gereserveerde dag niet verschijnt, brengt het Dolfinarium 100% van de gehele reservering in rekening.
 • Voor scholen is het mogelijk om op de dag zelf kosteloos maximaal 10% van het aantal gereserveerde personen af te wijken.

Algemene Verkoopvoorwaarden Scholen Dolfinarium 2022 / S.R.

Volg Dolfinarium
op social media!

Dolfinarium

Reserveer jouw bezoek!

Reserveer nu jouw bezoek voor seizoen 2022 en ontdek de wondere waterwereld van héél dichtbij!

Volgende show: 13:30 uur - Dolfijnenshow
Op dit moment: Actueel weerbeeld als pictogram 22 °C