Verkoopvoorwaarden scholen

Met het plaatsen van een reservering ga je akkoord met de Algemene Verkoopvoorwaarden, de Uniforme Voorwaarden Horeca en de parkregels. De verkoopvoorwaarden, de Uniforme Voorwaarden Horeca en het de parkregels worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

Groepsentree

 • Het schoolreistarief is uitsluitend geldig op doordeweekse dagen en dient minimaal 5 werkdagen van te voren te worden gereserveerd. Weekend- en vakantiedagen zijn in overleg mogelijk.
 • De schoolreisprijzen zijn geldig vanaf 15 leerlingen en gelden tevens voor begeleiders.
 • Het exacte aantal personen geef je bij aankomst door aan de kassa. Dit aantal wordt in rekening gebracht, mits je binnen het aantal personen blijft dat geldend is voor het groepstarief. Wanneer dit niet het geval is, wordt alsnog het minimum aantal personen in rekening gebracht, of geldt de normale toegangsprijs per persoon.
 • De betaling kan contant (cash, pin of creditcard) aan de kassa of op rekening geschieden. Indien je op rekening wenst te betalen, heeft het Dolfinarium de factuurgegevens voorafgaand aan het bezoek nodig.
 • Indien je de reservering wenst te annuleren, dien je het Dolfinarium hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Je ontvangt van het Dolfinarium een schriftelijke annuleringsbevestiging.
 • Indien je binnen 5 werkdagen voor je aankomst annuleert, behoudt Dolfinarium zich het recht voor om 15% van het totaalbedrag in rekening te brengen.
 • Indien je binnen 3 werkdagen voor je aankomst annuleert of niet verschijnt op de gereserveerde dag, behoudt Dolfinarium zich het recht voor om 100% van het totaal gereserveerde bedrag in rekening te brengen.

Speciaal onderwijs

 • Een schoolreisje van speciaal onderwijs waarbij 1 op 1 begeleiding noodzakelijk is, kan een reservering maken voor het groepstarief voor mindervalide bezoekers.
 • Om in aanmerking te komen voor het mindervalide groepstarief dient een groep uit tenminste acht mensen met een beperking te bestaan en dient er minimaal 5 werkdagen van te voren gereserveerd te worden.
 • Gasten die door de aard van hun verstandelijke of lichamelijke beperking niet in staat zijn zelfstandig het park te betreden, mogen maximaal één noodzakelijke begeleider per persoon mee nemen tegen begeleiderstarief. Overige begeleiders betalen de prijs van het reguliere groepstarief bij groepsbezoek met tenminste acht mensen met een beperking.
 • Voor het overige gelden de hierboven vermelde voorwaarden met betrekking tot groepsentree.

Educatief Lesprogramma

 • Reservering van het Educatief Lesprogramma geschiedt op basis van beschikbaarheid. Indien dit programma op je schoolreisdatum volgeboekt is, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.
 • De deelnemers aan het Educatief Lesprogramma dienen Nederlands te kunnen spreken en verstaan.
 • Alleen mogelijk op doordeweekse dagen (maandag t/m vrijdag) tussen 10:00-17:00 uur. Lesprogramma Dolfijnen & Walrussen niet mogelijk op woensdagen.
 • Niet mogelijk in vakantieperiodes en op feestdagen.
 • Het programma is voor zowel leerlingen als begeleiders.
 • Indien er sprake is van een lichamelijke beperking is deelname uitsluitend mogelijk na overleg met Dolfinarium.
 • Het programma is helaas niet geschikt voor deelnemers met een verstandelijke beperking.
 • De inhoud van de programma’s wordt bepaald door het Dolfinarium.
 • Tijdens het programma mogen onze dieren niet worden aangeraakt of gevoerd.
 • Er kunnen meerdere scholen/klassen tegelijk in een sessie worden ingeboekt. Dolfinarium bepaald de indeling.
 • Er geldt een minimum van 15 en een maximum van 100 personen per sessie.
 • Leerlingen ontvangen diploma ‘Beschermer van de oceaan’.
 • Voor het verschil tussen onder- en bovenbouw gaat het Dolfinarium uit van: Onderbouw: groepen 3 t/m 5 en Bovenbouw: groepen 6 t/m 8. Een school is vrij om zelf uit te gaan van een andere indeling.
 • Bij normale parkopenstelling worden tijden direct bevestigd en gecommuniceerd aan de school (onder voorbehoud).
 • Wijzigingen in het aantal deelnemers van het Educatief Lesprogramma dienen minimaal 5 werkdagen voor aanvang van het schoolreisje per e-mail aan het Dolfinarium te worden doorgegeven.

Voor het annuleren van het programma gelden de hierboven vermelde voorwaarden met betrekking tot groepsentree.

Horeca-arrangementen

 • Op alle reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Voor zover deze verkoopvoorwaarden afwijken van de UVH, prevaleren deze verkoopvoorwaarden.
 • Het is mogelijk een horeca-arrangement te reserveren bij een minimum van 15 betalende personen, tenzij anders is aangegeven. Indien je uiteindelijk met minder personen arriveert wordt alsnog het minimum aantal personen in rekening gebracht.
 • Het definitieve aantal personen dient uiterlijk 3 werkdagen voor aankomst aan Dolfinarium te worden doorgegeven. Daarnaast verzoeken wij je uiterlijk 5 werkdagen voor aankomst het aantal rolstoelgebruikers en eventuele diëten door te geven.
 • Indien je de reservering wenst te annuleren, dien je het Dolfinarium hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Je ontvangt van het Dolfinarium een schriftelijke annuleringsbevestiging.
 • Indien je 1 tot 2 maanden voor gereserveerde datum annuleert, brengt het Dolfinarium 35% van de gehele reserveringswaarde in rekening.
 • Indien je 1 maand tot 10 werkdagen voor gereserveerde datum annuleert, brengt het Dolfinarium 60% van de gehele reserveringswaarde in rekening.
 • Indien je binnen 10 werkdagen voor gereserveerde datum geheel of gedeeltelijk annuleert of op de gereserveerde dag niet verschijnt, brengt het Dolfinarium 100% van de gehele reservering in rekening.
 • Voor scholen is het mogelijk om op de dag zelf kosteloos maximaal 10% van het aantal gereserveerde personen af te wijken.

Algemene Verkoopvoorwaarden Scholen Dolfinarium 2023 / S.R.

Volg Dolfinarium
op social media!

Dolfinarium
Volgende show: 13:30 uur - Dolfijnenshow
Op dit moment: Actueel weerbeeld als pictogram 22 °C