Verkoopvoorwaarden scholen

Met het plaatsen van een reservering ga je akkoord met de Algemene Verkoopvoorwaarden, de Uniforme Voorwaarden Horeca en de parkregels. De verkoopvoorwaarden, de Uniforme Voorwaarden Horeca en het de parkregels worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

Groepsentree

 • Het schoolreistarief is uitsluitend geldig op doordeweekse dagen en dient minimaal 5 werkdagen van te voren te worden gereserveerd. Weekend- en vakantiedagen zijn in overleg mogelijk.
 • De schoolreisprijzen zijn geldig vanaf 15 leerlingen en gelden tevens voor begeleiders.
 • Het exacte aantal personen geef je bij aankomst door aan de kassa. Dit aantal wordt in rekening gebracht, mits je binnen het aantal personen blijft dat geldend is voor het groepstarief. Wanneer dit niet het geval is, wordt alsnog het minimum aantal personen in rekening gebracht, of geldt de normale toegangsprijs per persoon.
 • De betaling kan contant (cash, pin of creditcard) aan de kassa of op rekening geschieden.
 • Indien je de reservering wenst te annuleren, dien je het Dolfinarium hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Je ontvangt van het Dolfinarium een schriftelijke annuleringsbevestiging.
 • Indien je binnen 5 werkdagen voor je aankomst annuleert, behoudt Dolfinarium zich het recht voor om 15% van het totaalbedrag in rekening te brengen.
 • Indien je binnen 3 werkdagen voor je aankomst annuleert of niet verschijnt op de gereserveerde dag, behoudt Dolfinarium zich het recht voor om 50% van het totaal gereserveerde bedrag in rekening te brengen.

Speciaal onderwijs

 • Een schoolreisje van speciaal onderwijs waarbij 1 op 1 begeleiding noodzakelijk is, kan een reservering maken voor het groepstarief voor mindervalide bezoekers.
 • Om in aanmerking te komen voor het mindervalide groepstarief dient een groep uit tenminste acht mensen met een beperking te bestaan en dient er minimaal 5 werkdagen van te voren gereserveerd te worden.
 • Gasten die door de aard van hun verstandelijke of lichamelijke beperking niet in staat zijn zelfstandig het park te betreden, mogen gratis maximaal één noodzakelijke begeleider per persoon mee nemen. Overige begeleiders betalen € 20,50 per persoon.
 • Voor het overige gelden de hierboven vermelde voorwaarden met betrekking tot groepsentree.

Dier & Doe Game

 • Reservering van de Dier & Doe Game geschiedt op basis van beschikbaarheid. Indien dit programma op je schoolreisdatum volgeboekt is, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.
 • Per rondleiding kunnen er minimaal 15 personen en maximaal 30 personen (inclusief begeleiding) deelnemen.
 • De Dier & Doe Game is alleen geschikt voor het basisonderwijs.
 • De deelnemers aan de Dier & Doe Game moeten Nederlands kunnen spreken en verstaan.
 • Het programma is helaas niet geschikt voor deelnemers met een verstandelijke beperking.
 • Indien er sprake is van een lichamelijke beperking is deelname uitsluitend mogelijk na overleg met Dolfinarium.
 • Tijdens het programma mogen onze dieren niet worden aangeraakt of gevoerd.
 • Wijzigingen in het aantal deelnemers van de Dier & Doe Game dienen minimaal 5 werkdagen voor aanvang van het schoolreisje telefonisch aan het Dolfinarium te worden doorgegeven.
 • Voor het annuleren van het programma gelden de hierboven vermelde voorwaarden met betrekking tot groepsentree.

Horeca-arrangementen

 • Op alle reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Voor zover deze verkoopvoorwaarden afwijken van de UVH, prevaleren deze verkoopvoorwaarden.
 • Het is mogelijk een horeca-arrangement te reserveren bij een minimum van 15 betalende personen, tenzij anders is aangegeven. Indien je uiteindelijk met minder personen arriveert wordt alsnog het minimum aantal personen in rekening gebracht.
 • Het definitieve aantal personen dient uiterlijk 3 werkdagen voor aankomst aan Dolfinarium te worden doorgegeven. Daarnaast verzoeken wij je uiterlijk 5 werkdagen voor aankomst het aantal rolstoelgebruikers en eventuele diëten door te geven.
 • Indien je de reservering wenst te annuleren, dien je het Dolfinarium hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Je ontvangt van het Dolfinarium een schriftelijke annuleringsbevestiging.
 • Indien je binnen 5 werkdagen voor je aankomst annuleert, behoudt Dolfinarium zich het recht voor om 25% van het totaal gereserveerde bedrag in rekening te brengen.
 • Wanneer je binnen 3 werkdagen voor je aankomst annuleert, behoudt Dolfinarium zich het recht voor om 50% van het totaal gereserveerde bedrag in rekening te brengen.
 • Indien je op de gereserveerde dag niet verschijnt, dan wel met minder personen komt, behoudt Dolfinarium zich het recht voor om 100% van het totaal gereserveerde bedrag in rekening te brengen.

Algemene verkoopvoorwaarden Dolfinarium 2020 / S.R.

Folgen Sie Dolfinarium
auf Social Media!

Dolfinarium
Volgende show: 13:30 uur - Dolfijnenshow
Jetzt: Actueel weerbeeld als pictogram 22 °C