Educatie

Het welzijn van onze dieren heeft onze hoogste prioriteit. Het Dolfinarium besteedt veel aandacht aan onderzoek en we zoeken voortdurend naar manieren om onze kennis te delen. Dankzij de informatie die we de afgelopen 50 jaar hebben opgedaan kunnen we bijgedragen aan de algemene kennis over zeedieren en hun welzijn in parken én in de natuur.

Het Dolfinarium wordt regelmatig getoetst op de naleving van de wetgeving omtrent het houden van dieren. Het actief lid zijn van diverse vakorganisaties draagt bij aan internationale samenwerking om de criteria voor het houden van dieren, het organiseren van kennisvermeerdering en het delen van de kennis nog beter vorm te geven.

Ons streven is om mens en dier dichter tot elkaar te brengen. Samen met de dieren werken de trainers van het Dolfinarium aan prachtige shows en voorstellingen. Onze gasten ontmoeten op deze manier onze bijzondere zee(zoog)dieren en andersom. Twee werelden komen samen en leren elkaar respecteren.

Educatie is het krachtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen!

– Nelson Mandela

Iets waar je over geleerd hebt, dat leer je kennen. Datgene wat je kent, daar ga je van houden. En datgene waar je van houdt, dat wil je beschermen!

– Baba Dioum

De bovenstaande uitspraken slaan direct op waar het Dolfinarium voor staat. Een dag Dolfinarium is namelijk niet alleen bijzonder, maar ook erg leerzaam. Op een zeer toegankelijke en kindvriendelijke manier kom je alles te weten over de zee(zoog)dieren die leven in ons park, hun soortgenoten in de natuur en hun omgeving. Alle zintuigen worden daarbij aangesproken en juist daarom steek je er echt wat van op. Wij noemen dit belevingseducatie.

Je leert meer

Ons doel is om onze passie en kennis te delen met anderen, zodat we respect krijgen voor de dieren en hun leefomgeving en mensen aanzetten tot het beschermen van deze prachtige wereld.

Maar ook buiten het park deelt het Dolfinarium haar kennis over zee(zoog)dieren. Verzorgers, biologen en dierenartsen worden regelmatig gevraagd voor input over diverse onderwerpen in een verscheidenheid aan programma’s, zoals het Klokhuis, Nieuws uit de natuur en Huisje Boompje Beestje.

Klokhuis

Nieuws uit de natuur

Huisje Boompje Beestje

Door deze uitgebreide kennisbank is het Dolfinarium eveneens een gewilde locatie voor nationale en internationale bedrijfsbijeenkomsten, bezoekers van scholen van basis onderwijs tot wetenschappelijk onderwijs. Het park biedt tevens praktijkstages voor allerlei vormen van beroepsonderwijs.