Feiten en fabels

Het Dolfinarium bestaat meer dan vijftig jaar. In die tijd hebben we heel veel onderzoek gedaan. Zo hebben we een grote bijdrage kunnen leveren aan het beschermen van de dieren in de natuur. Liefde, passie en respect vinden we heel belangrijk voor onze zee(zoog)dieren. Want we willen dat zij net zo gelukkig worden als jij van een dagje Dolfinarium!

Dierenwelzijn

 • Zijn de dieren in Dolfinarium gelukkig?

  Die vraag kunnen we met een volmondig “ja” beantwoorden. Alle dieren worden goed verzorgd door professionele dierverzorgers. Ze hebben een druk en sociaal leven. Ze hebben geen natuurlijke vijanden. Ze kunnen zich vrij bewegen. Ze worden nauwlettend qua gezondheid in de gaten gehouden en worden de hele dag vermaakt en fysiek en mentaal uitgedaagd.

  We laten ze onder andere samenwerken en spelen. De Tuimelaardolfijn is heel nieuwsgierig. Het is geen vluchtdier zoals een paard of andere dolfijnensoorten. Hij kan zich goed aanpassen aan zijn omgeving. Belangrijk bij deze vraag is om niet vanuit de ogen van een mens, maar juist vanuit de ogen van een dier te kijken. Waar heeft een dier behoefte aan? Wat is zijn soorteigen gedrag? Dat doen we in het Dolfinarium al jaren. Vele gedragingen die onze dieren laten zien zijn natuurlijke gedragingen, de anderen liggen daar dichtbij. In het Dolfinarium resulteert dat onder andere in het laten zien van natuurlijk, sociaal gedrag, spel en voortplanting. Onze dieren zijn actief en enthousiast. Bijna een miljoen bezoekers controleren dat jaarlijks.

 • Moeten de dieren altijd meedoen met een voorstelling?

  Nee! Per dag zijn er in het Dolfinarium meerdere sessie’s met de dieren. Een sessie kan bestaan uit een voorstelling, maar ook een andere soort sessie, zoals de gezondheidstraining. De dieren hebben altijd de keuze om wel of niet mee te doen aan zo’n sessie. Ze worden tot niets verplicht. De taak van de verzorger is daarom om het voor de dieren zo interessant mogelijk te maken. Hierin zijn onze verzorgers zeer succesvol.

 • …maar als ze niet meedoen, krijgen ze dan wel te eten?

  Ja! Een dier krijgt altijd zijn of haar eten. Of hij nu mee doet aan een sessie of niet. Onze verzorgers werken op basis van ‘Positive Reinforcement’. Dat wil zeggen dat de dieren beloond worden voor gedragingen die ze in de ogen van de verzorger goed uitvoeren. Voor een dier bestaat er namelijk geen goed of fout gedrag. Een beloning bestaat uit veel meer dan vis, namelijk ook uit aandacht, speeltjes, ijsklontjes en heel veel oprecht enthousiasme.

 • Klopt het dat dolfijnen in gevangenschap korter leven?

  Nee! De laatste wetenschappelijke studies* bewijzen dat de levensverwachting van dolfijnen onder menselijke zorg 35 jaar is. In het wild worden dolfijnen gemiddeld 17 jaar oud. De oudste dolfijn in het Dolfinarium is Honey. Zij is 50 jaar oud, maar nog altijd fit en actief.
  Zij is echter geen uitzondering. In totaal zijn er 3 dolfijnen ouder dan 40 jaar, wat behoorlijk oud is voor een tuimelaardolfijn.

 • Waarom krijgen de dieren in het Dolfinarium geen levende vis?

  Het Dolfinarium mag de dieren volgens de wet geen levende prooi geven. Wij vervangen het jachtinstinct van de dieren door ze samen te laten werken. Dieren doen dit graag. Het aanbieden van een activiteit die karaktertrekken heeft van een oorspronkelijke activiteit (maar er niet gelijk aan is) wordt substitueren genoemd. Voetbal (en heel veel andere sporten) zou je kunnen zien als een substituut voor jacht en strijd. We zijn het er allemaal over eens dat voetballen leuker is dan tegen elkaar te vechten.

Leefomgeving

 • Hoe zit het met de leefgebieden voor dolfijnen?

  In het Dolfinarium leven dolfijnen in twee verschillende en onafhankelijke gebieden.

  DolfijndoMijn

  DolfijndoMijn

  • 3 miljoen liter kunstmatig zeewater
  • Mannengroep tuimelaardolfijnen
  • Bezoekers hebben toegang bij dolfijnenshow en de dolfijnenpanorama aan de achterzijde
  • Zowel de achterzijde als het gebied waar de voorstelling is behoort tot het totale leefgebied

  Dolfijnendelta (Odiezee)

  Dolfijnendelta

  • 13 miljoen liter semi-natuurlijk zeewater
  • Gemengde groep tuimelaardolfijnen
  • Bezoekers hebben overal toegang
 • Hebben de dieren voldoende ruimte?

  De dieren hebben meer dan genoeg bewegingsvrijheid. Het Dolfinarium voldoet ruimschoots aan de hoogste standaards die worden bepaald vanuit de Europese, de Nederlandse overheid en de verschillende vakorganisaties waar het Dolfinarium lid van is, zoals de European Association for Aquatic Mammals (EAAM).

 • Kunnen de dolfijnen nog wel hun sonar gebruiken of worden ze daar gek van?

  Onderzoeken naar Sonargebruik bij dolfijnen hebben aangetoond dat deze de dieren de sterkte van hun sonar kunnen reguleren en zelfs uit- en in kunnen schakelen. Ze gebruiken dus wel degelijk hun sonar.

 • Is de toevoeging van chloor aan het water schadelijk?

  Nee, een gespecialiseerd team zorgt voor de waterhuishouding in het Dolfinarium. Dagelijkse testen zorgen voor de meest optimale balans in de waterhuishouding. In het Dolfinarium kennen we twee watersystemen:

  Kunstmatig zeewater in DolfijndoMijn
  In het kunstmatige zeewater wordt chloor toegevoegd om de natuurlijke bacterie groei tegen te gaan. Dit is vergelijkbaar met het gebruik in drinkwater in sommige plaatsen. Het chloor breekt de schadelijke elementen af tot minder schadelijke elementen, door filtering wordt het water verder gezuiverd. Ervaring leert dat het chloor niet schadelijk is voor huid of ogen van de dolfijnen, wij voldoen dan ook ruimschoots  aan de wettelijke normen.

  Noordzeewater met een biologisch filtersysteem in de Odiezee
  In de Odiezee is een biologisch watersysteem aangebracht vergelijkbaar met een binnenzee. In dit gebied leven de dolfijnen tussen de vissen, krabben en anemonen. De waterhuishouding in dit gebied is een continue proces.

 • Is er uitwisseling tussen de dieren in DolfijndoMijn en Odiezee?

  Om verschillende redenen komt uitwisseling van dieren voor. Niet alleen binnen Dolfinarium maar ook met andere parken. De voornaamste redenen zijn: sociale groepssamenstellingen en het fokprogramma. Uitwisseling met andere parken is gebonden aan strikte regelgeving en toestemming van de beheerder van het internationale fokbeleid.

 • Dolfijnen zwemmen in het wild tientallen kilometers per dag. Doen ze dat in Harderwijk ook?

  Ja! Ook in het Dolfinarium zwemmen de dieren vele kilometers per dag. In het wild zwemmen ze zoveel, omdat ze op zoek moeten naar eten. Dat hoeft in Harderwijk niet. Wij mensen maken er echter een afstand van als we een dolfijn op een kaart volgen in het wild. Dan is de gedachte dat de dolfijn een hele spannende reis maakt. Echter, de zee-omgeving is vaak heel eentonig voor ons mensen. Wat een dier ervaart in zee of in het Dolfinarium weten we niet. De omgeving is in het Dolfinarium vele malen afwisselender dan midden op de oceaan. De natuur is vaak een monotone omgeving voor een dier.

 • Kunnen de dieren wel tegen de geluids- en lichteffecten die in sommige voorstellingen gebruikt worden?

  Het Dolfinarium is zich zeer bewust van de gevoeligheid van dolfijnen voor geluid. Wij houden de geluidsproductie in het bassin dan ook streng in de gaten voor alle geluiden welke in het water doordringen. Met name geldt dit voor pompen en machines die contact hebben met het bassin. Door flexibele plaatsing op rubbers wordt geluidshinder voorkomen. Voor geluid geproduceerd in de lucht is er een veel kleinere gevoeligheid, omdat het meest geluid afkaatst van de lucht op het wateroppervlak terug de lucht in. Iedere duiker of snorkelaar kan beamen dat het gelijk stil is als men het hoofd onder water houdt. Thuis in bad of in een zwembad kun je dit ook uitproberen. Daarbij laten de dieren in Dolfinarium Harderwijk enorm enthousiast gedrag zien voor de voorstellingen. Als er iets nieuws wordt geprobeerd, worden de dieren goed geobserveerd, als blijkt dat ze iets eng of onplezierig vinden dan houden we er onmiddellijk mee op. De dieren bepalen.

Herkomst dolfijnen

 • Waar komen de dieren van het Dolfinarium in Harderwijk vandaan?

  Verreweg de meeste dieren zijn in het Dolfinarium geboren. Op 7 augustus 2014 werd er voor de 29e keer met succes een tuimelaardolfijn in de Dolfijnendelta van ons park geboren. In Europese dierenparken is 70% van de dolfijnen in een park geboren. In het Dolfinarium is momenteel zelfs 83% van de tuimelaars in het Dolfinarium of in een ander dierenpark geboren.

  Het Dolfinarium werkt met andere parken samen aan een zogenaamd breeding-programm. De aangesloten gemeenschap slaagt er al tientallen jaren in om geen dieren meer uit het wild te onttrekken en zal met de huidige Europese populatie voor de komende duizenden jaar ‘sustainable’ zijn.

 • ...maar waar komen de eerste dieren dan vandaan?

  Dierentuincollecties, waaronder die van dolfinaria, zijn begonnen met dieren die in het wild werden geboren. Op meerdere plekken ter wereld, meestal na grondig onderzoek (effect op populatie en voortbestaan) werden deze zeezoogdieren gevangen en gehuisvest in Dolfinaria. Het Dolfinarium heeft voor het laatst in de jaren ’80 dieren afkomstig uit het wild verkregen.

 • In het wild leven dolfijnen in complexe familiebanden. Hoe zit dat in het Dolfinarium?

  (Wilde) Dolfijnen leven in zogenaamde fission-fusion verbanden. Dat wil zeggen dat groepssamenstellingen voortdurend wisselen qua samenstelling en grootte. Tuimelaardolfijnen zijn tevens sociaal, zeer flexibel en hebben een uitstekend aanpassingsvermogen.

  In het Dolfinarium leven ook complete families. Toch verhuizen er wel eens dolfijnen naar andere parken. Dit gebeurt echter op een zeer zorgvuldige manier. Daarbij: Een verhuizing van een dier is niet iets negatiefs. Het is vaak ook een spannend avontuur voor de nieuweling en de groep waarin die terecht komt. De verzorgers, die onderdeel zijn van de groep, verhuizen daarbij altijd voor een bepaalde tijd mee.

* Venn-Watson, S. K., Jensen, E. D., & Ridgway, S. H. (2011). Evaluation of population health among bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) at the United States Navy Marine Mammal Program. Journal of the American Veterinary Medical Association, 238(3), 356-360.