Samen voor een schone oceaan: onze samenwerking met Plastic Soup Foundation

Denken aan klimaat en milieu – het is voor ons een dagelijkse bezigheid die wij met veel passie uitvoeren. In samenwerking met Plastic Soup Foundation motiveert het Dolfinarium jou om je dagelijks in te zetten voor een schone en plasticvrije oceaan. Want de prachtige onderwaterwereld en de dieren die daarin leven, verdienen een schone en vooral leefbare omgeving. Samen gaan we daarom de strijd tegen plastic aan. Doe jij met ons mee?

Waarom deze strijd tegen plastic?

In het Dolfinarium ontdek je hoe dolfijnen in de natuur leven. Maar de natuur brengt grote gevaren met zich mee: de dieren raken namelijk regelmatig verstrikt in plastic en visnetten of zien het plastic voor voedsel aan. Zodra zij het plastic opeten heeft dat vaak ernstige gevolgen. De Plastic Soup Foundation en het Dolfinarium hebben de handen ineengeslagen in de strijd tegen de plastic vervuiling van de zeeën en oceanen. Op naar schone zeeën waar de dieren uit de oceaan gezond kunnen leven!

Wat zijn de gevolgen van plasticsoep voor zee(zoog)dieren?

Zeedieren horen te zwemmen in zeeën zonder plastic. Maar net als andere dieren op het land of in de lucht hebben ze helaas niet geleerd om plastic te vermijden.De plasticsoep heeft verschrikkelijke gevolgen voor de dieren in de zee:

Inslikken
  • De ene diersoort is kwetsbaarder dan de andere voor het inslikken van plastic. Al dat plastic kan ertoe leiden dat ze minder gaan eten omdat ze geen hongergevoel meer hebben. Of hun maag raakt ervan geblokkeerd. Neem bijvoorbeeld dolfijnen: dolfijnen jagen in groepen op vis, zoals makreel en haring. In groepsverband zorgen ze ervoor dat die vissen steeds dichter op elkaar gaan zwemmen. Onder water ontstaat er een soort wolk vol vis, waarna de dolfijnen alleen nog maar hoeven te happen om beet te hebben. De kans bestaat echter dat er kleine stukjes plastic in die vissen zit. Dolfijnen eten dus vissen inclusief het plastic dat die vissen ingeslikt hebben.
  • Meestal kan niet achterhaald worden waar het ingeslikte plastic oorspronkelijk vandaan komt, maar soms is dat wel duidelijk. In 2012 werd een dode mannetjespotvis aangetroffen op een strand in Spanje in een regio waar veel groenten en fruit gekweekt wordt. Deze regio exporteert ook naar onze supermarkten. Van al het plastic in het kadaver konden wel 26 stukken direct gerelateerd worden aan die landbouwactiviteiten. Hieronder waren plastic plantenpotjes en 30 m2 afdekplastic.
Verstrikken
  • Als dolfijnen, of andere zeezoogdieren zoals zeehonden en walvissen, gevangen raken in de scherpe nylon draden van visnetten, dan riskeren ze hun vinnen of staart te verliezen. Zo diep kunnen die draden dus in het vlees snijden! Verstrikking kan nog allerlei andere gruwelijke gevolgen hebben, zoals uithongering en het ontstaan van ontstekingen of vergroeiingen. In al deze gevallen wordt een dier minder vitaal. Dat betekent dat het dier minder energie heeft, minder goed voedsel kan vinden of minder nageslacht krijgt. En dan is er nog de kans dat ze door verzwakking eerder slachtoffer woorden van roofdieren die op zoek zijn naar een gemakkelijke prooi…
  • Ook dolfijnen zijn nieuwsgierig naar achtergelaten visnetten, waarin ze gevangen raken. Dolfijnen zijn zeezoogdieren en moeten zo nu en dan even boven water komen om adem te halen. Als ze dat niet kunnen, bijvoorbeeld doordat zij verstrikt zijn geraakt in visnetten, dan kunnen ze stikken. Andere zeedieren komen dan weer op visnetten af om de dode dieren te eten. Hierdoor wemelt het van leven rond de visnetten. Wat de dieren die daarop afkomen niet weten, is dat ook zij gevangen kunnen worden door de netten. Het voedsel dat zij dan eten, is dus wel degelijk een gevaar voor hen! De vervuiling gaat helaas zo snel dat diersoorten geen tijd krijgen om die gevaren te leren kennen of erop te kunnen anticiperen.
Micro- en nanoplastics
  • Hoe kleiner de deeltjes plastic in water, des te groter de kans dat meerdere soorten zeedieren ze inslikken of binnenkrijgen. Weekdieren, zoals mosselen en oesters, filteren zeewater en krijgen daarbij microplastics binnen.
  • Schelpdieren staan regelmatig bij de mens op het menu. Als je vis eet, is de kans klein dat je microplastics binnenkrijgt. De organen waar ze in kunnen zitten, worden altijd verwijderd. Bij schelpdieren is dat niet het geval.  Zo krijg je met bijvoorbeeld mosselen altijd microplastics binnen. Het overgrote deel hiervan verlaat het lichaam weer via je ontlasting, maar de allerkleinste deeltjes verspreiden zich misschien toch door het lichaam. Wat het mogelijke effect daarvan is, is nog grotendeels onbekend.
Chemicaliën
  • Organische gifstoffen hechten zich aan plastic, zoals een magneet ijzer aantrekt. Met het plastic dat een dier binnenkrijgt, komen die gifstoffen ook in het lichaam van dat dier terecht. Deze stoffen kunnen zich ophopen in het weefsel. Ook ziekteverwekkende bacteriën kunnen zich aan plastic hechten. Dit vormt weer een ander gevaar. Via drijvend plastic kunnen die ziektekiemen zich over grote afstanden verspreiden. Hierdoor kunnen dieren die anders nooit met de ziektekiemen in aanraking gekomen zouden zijn, tóch geïnfecteerd raken.

Hoe draagt het Dolfinarium bij aan een schone zee?

Wij strijden samen met Plastic Soup Foundation tegen de plasticsoep en daarmee de gezondheid van mens en dier. Dagelijks zetten wij ons met veel passie in voor onze gezamenlijke missie: geen plastic in de zee. Als dierentuin streven wij ernaar om zoveel mogelijk mensen (van jong tot oud) op ons park bewust te maken van de vervuiling van de oceanen. Het verminderen van de plasticsoep speelt namelijk een centrale rol op het hele park: van voorstellingen tot educatieve ruimtes en van horeca tot educatieve parkbebording. Zo creëren wij bewustzijn bij jou als consument én leer je wat jij kunt doen om te helpen de vervuiling tegen te gaan. En dat op een leuke en luchtige manier!

Om maar een voorbeeld te noemen: op ons park proberen wij ook de hoeveelheid plastic afval te verminderen. Zo zijn wij continu in gesprek met de leveranciers van onze souvenirs om de hoeveelheid plastic verpakkingsmateriaal te verminderen. Het overgrote deel plastic verpakkingsmateriaal (de zogeheten monofolies) wordt als aparte afvalstroom behandeld en gescheiden ingezameld. Zo kan het in de toekomst nog eens hergebruikt worden tot een ander product.

Wat kun jij zelf doen tegen de plasticsoep?

Naar verwachting zal de wereldbevolking toenemen van 7,5 miljard mensen nu tot 10 miljard in 2050. Dat klinkt ver weg, maar er is een grote kans dat jij dat ook nog mee zult maken. De voorspelling is dat, wanneer we niets aan de plasticsoep doen, er in 2050 meer plastic in zee is dan vis. Dat betekent dat een vis een grotere kans heeft om een stuk plastic tegen te komen dan een andere vis. We moeten dus met z’n allen héél erg hard ons best gaan doen om plasticvervuiling tegen te gaan. Maar hoe? En wat kun jij zelf doen?

Follow Dolfinarium
on social media!

Dolfinarium
Volgende show: 13:30 uur - Dolfijnenshow
On this moment: Actueel weerbeeld als pictogram 22 °C