Statement Rambam

Het Dolfinarium bestrijdt de conclusie van het tv-programma Rambam waarin wordt gesteld dat het Dolfinarium een circus is en géén dierentuin. Die conclusie mist elke reële grond.

Het Dolfinarium heeft in december enkele dagen een stagiair in dienst gehad die undercover voor het televisieprogramma Rambam bleek te werken. Deze persoon heeft achter de schermen opnames gemaakt van medewerkers en dieren. Al snel ontdekten medewerkers dit en is er contact gezocht met Rambam. Directie en medewerkers van het Dolfinarium vinden het ongelooflijk jammer dat het televisieprogramma niemand direct heeft benaderd om een kijkje te nemen achter de schermen van het Dolfinarium: er is namelijk niets te verbergen.

De aantijging dat het Dolfinarium een circus is en geen dierentuin, mist elke reële grond. Het trainen van dieren staat niet gelijk aan een circus-aanpak. Net zomin als dressuur in de paardensport een circusactiviteit is. Het samenspel tussen mens en dolfijn past in alle opzichten ruimschoots binnen alle wettelijke regelingen waar het Dolfinarium aan moet voldoen, net zoals alle dierentuinen dat moeten.

Het samenspel tussen mens en dolfijn past in alle opzichten ruimschoots binnen alle wettelijke regelingen.

Educatie

Daarbij zijn wij van mening dat het educatieve belang van parken een essentiële bijdrage levert aan de bewustwording van (zeezoog)dieren, hun natuurlijke omgeving en hun bedreigingen bij het grote publiek. De passie die zeezoogdierparken en dierentuinen bij het grote publiek kunnen oproepen door het bieden van direct contact met de dieren is onvervangbaar. Deze passie beweegt mensen de natuur te waarderen en te koesteren.

Regelgeving

De Europese eisen waar dierentuinen aan moeten voldoen is de Dierentuinenrichtlijn. Wanneer een dierentuin aan deze vereisten voldoet krijgt het een vergunning (vergunningverlening is op nationaal niveau geregeld in het Dierentuinenbesluit, dat de Dierentuinenrichtlijn omzet in nationaal recht). Dierentuinen met een dergelijke vergunning worden op basis van de Europese CITES-regelgeving gezien als niet-commercieel omdat zij primair op educatie en ook onderzoek gericht zijn. Net als andere dierentuinen moet het Dolfinarium geld verdienen om te kunnen blijven bestaan.

Diep geraakt

Alle medewerkers van het Dolfinarium zijn diep geraakt door de aantijgingen en werkwijze van tv-programma Rambam. Met liefde, passie en respect staan wij dag én nacht klaar om de dieren de beste zorg te geven.

Vraag & antwoord Rambam

 • Hoe zit het met de leefgebieden voor dolfijnen?

  In het Dolfinarium leven dolfijnen in twee verschillende en onafhankelijke gebieden.

  DolfijndoMijn

  DolfijndoMijn

  • 3 miljoen liter zoutwater
  • Mannengroep tuimelaardolfijnen
  • Bezoekers hebben toegang bij dolfijnenshow en de dolfijnenpanorama aan de achterzijde

  Dolfijnendelta (Odiezee)

  Dolfijnendelta

  • 13 miljoen liter semi-natuurlijk zeewater
  • Gemengde groep tuimelaardolfijnen
  • Bezoekers hebben overal toegang

   

 • Klopt het dat er dieren in een deelgebied leven?

  Op het moment van de uitzending van Rambam leefden er twee groepen dolfijnen binnen het DolfijndoMijn. Eén groep werd voorbereid voor transport naar een ander park. Dit transport heeft inmiddels plaatsgevonden. Het totale leefgebied is dus weer beschikbaar voor de overige dieren, zoals dat bij ons de normale situatie is.

 • In Rambam wordt een aantal keer gemeld dat de dolfijnen continu in 3 kleine bassins verblijven. Is dat zo?

  Nee. Ten tijden van de undercoveropnames van Rambam vonden er schilderswerkzaamheden plaats in het hoofdbassin. Hierdoor verbleef één van de twee groepen eenmalig 24 uur in de drie bassins zoals getoond in Rambam.

 • Is de toevoeging van chloor aan het water schadelijk?

  Nee, een gespecialiseerd team zorgt voor de waterhuishouding in het Dolfinarium. Dagelijkse testen zorgen voor de meest optimale balans in de waterhuishouding. In het Dolfinarium kennen we twee watersystemen:

  Zoutwater in DolfijndoMijn
  In het zoute water wordt chloor toegevoegd om de natuurlijke bacteriegroei tegen te gaan. Dit is vergelijkbaar met het gebruik in drinkwater in sommige woonplaatsen. Het chloor breekt de schadelijke elementen af tot minder schadelijke elementen, door filtering wordt het water verder gezuiverd. Ervaring leert dat het chloor niet schadelijk is voor huid of ogen van de dolfijnen, wij voldoen dan ook ruimschoots aan de wettelijke normen.

  Noordzeewater met een biologisch filtersysteem in de Odiezee
  In de Odiezee is een biologisch watersysteem aangebracht, vergelijkbaar met een binnenzee. In dit gebied leven de dolfijnen tussen de vissen, krabben en anemonen. De waterhuishouding in dit gebied is een continue proces.

 • Zijn er voor de dieren verschillen tussen DolfijndoMijn en Dolfijnendelta?

  Nee, het zijn verschillende gebieden met eigen kenmerken, maar de verzorging en omgang met de dieren is gelijk. Rondom de Dolfijnendelta kunnen gasten het hele dagprogramma volgen, in DolfijndoMijn zijn de dieren te zien tijdens de voorstelling of bij het Dolfijnenpanorama.

 • Waarom zijn er alleen mannetjes dolfijnen in DolfijndoMijn?

  Tuimelaardolfijnen leven van nature in flexibele groepsvormen. In de natuur zijn er gemengde groepen, maar ook groepen met bijvoorbeeld alleen maar mannetjes. De situatie zoals in DolfijndoMijn is dan ook niet vreemd. In de Dolfijnendelta leeft een gemengde groep dolfijnen.

 • In Rambam wordt een uitspraak van het NVWA ontlokt. Wat zeggen zij over het Dolfinarium?

  In 2014 heeft de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken) een onafhankelijk onderzoek gedaan naar het welzijn van de dieren. De conclusie uit hun rapport (augustus 2014): De klacht van aantasting van dierwelzijn in het Dolfinarium mist elke reële grond.

 • Is het op de rug zwemmen en kaakklappen een teken van agressie?

  De betekenis van dit gedrag is ons (nog) niet duidelijk. We doen uitgebreid gedragsonderzoek samen met Universiteit Utrecht en een promotiestudent uit Parijs. Al het gedrag van onze dolfijnen en dus ook dit gedrag wordt daarbij geëvalueerd. Hopelijk kunnen we hier in de toekomst iets meer over zeggen. Wat betreft de invloed van het kaakklappen op het welzijn van de dieren zien wij geen negatieve of positieve factoren. We zien regelmatig natuurlijke gedragingen, we zien ook dat een gedrag soms door meerdere dieren gekopieerd wordt.

 • Hoe komen dolfijnen aan krassen op hun huid?

  Als je dolfijnen van dichtbij bekijkt zijn ze allemaal verschillend van uiterlijk, kleur en tekening. Op de huid zijn krassen zichtbaar. Als dolfijnen spelen of stoeien gebruiken ze daarbij hun (ongeveer 100) scherpe tanden. De krassen genezen, maar de verkleuring blijft zichtbaar. In de natuur zie je overigens exact hetzelfde, daar hebben dolfijnen ook krasjes.

Fokprogramma & Kunstmatige Inseminatie (KI)

 • Passen jullie momenteel KI toe om te fokken?

  Nee, op dit moment gebruiken wij geen KI om dolfijnen te bevruchten. We willen de mogelijkheid om dit in de toekomst te gebruiken openhouden. In de afgelopen jaren zijn meer dan 20 dolfijnen in het Dolfinarium op natuurlijke manier verwekt. In het verleden zijn 2 dieren in 2005 en 1 dier 2008 succesvol door kunstmatige inseminatie geboren.

  Kunstmatige inseminatie is belangrijk:

  1. Om onnodige dolfijnentransport te voorkomen;
  2. Om inteelt te voorkomen;
  3. Om het fokprogramma te ondersteunen zodat er geen wildvang nodig is.
 • Waarom leren jullie de dolfijnen dan om sperma af te geven?

  Dit is onderdeel van een Europees fokprogramma en wordt gebruikt voor onderzoek om de mogelijkheden van KI te verbeteren.

 • Wat is het fokprogramma?

  Het fokprogramma is een Europees initiatief van de EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Voor een groot aantal dieren is een fokprogramma opgesteld die wordt gecoördineerd door een coördinator EEP.  Zo ook voor de tuimelaardolfijn. Om juiste management van een diersoort binnen de EAZA parken te organiseren is een coördinator aangewezen die informatie bijhoud over de populatie, de gezondheid van de dieren en die vanuit deze gegevens een fokprogramma opzet in samenwerking met alle aangesloten dierentuinen.

 • Wordt er binnen het fokprogramma met anticonceptie gewerkt?

  Voor de gezondheid van de dieren worden zwangerschappen verkozen boven het geven van anticonceptiemiddelen. Anticonceptie wordt alleen toegepast als de situatie van een dier er om vraagt en om te voorkomen dat het ‘te druk’ wordt. Zwangerschappen en het verzorgen van jonge dieren dragen bij tot sociale verrijking. Het ontplooien van natuurlijk gedrag is van belang. Reproductie geeft inzicht in de ontwikkeling van moeder en jong, zo wordt er kennis opgedaan over het gedrag van dieren. Gedragsstudies in de natuur blijken zeer moeilijk door de omgeving  en de onzichtbaarheid van de dieren.

Laatste update: 9 april 2018, 09.30 uur.