Haaien en roggen in de problemen!

Al 450 miljoen jaar vervullen haaien en roggen een zeer belangrijke rol in de zee. Als grote roofdieren houden zij het ecosysteem in balans. Een kwart van alle haaien- en roggensoorten wordt echter met uitsterven bedreigd (IUCN 2014). In Europese wateren is dat zelfs 30% en in onze Noordzee zijn veel soorten al verdwenen. Van de 17 soorten die nu nog in de Noordzee leven, staan er 9 op de rode lijst van de IUCN.

Oorzaken

Een belangrijke oorzaak hiervan is de intensieve visserij. De meeste soorten worden vooral als bijvangst gevangen, anderen worden gegeten. Doordat men met steeds intensievere methodes is gaan vissen, is dit sterk toegenomen en wordt het leefgebied van de haaien en roggen steeds verder aangetast en verstoord.

Hiermee worden ook steeds meer belangrijke kraamkamers verstoord. Dit zijn veilige toevluchtsoorden waar veel haaien en roggen geboren worden en aansterken in de eerste levensfasen. Haaien en roggen planten zich langzaam voort. Veel soorten zijn pas na 10 jaar geslachtsrijp. Ze krijgen 1 tot 20 jongen per jaar. Door de trage voortplanting herstelt de populatie zich erg langzaam, waardoor deze extra kwetsbaar is voor verstoringen.

Roggenei uit het RoggenRif

Een handje helpen

Blue Linked is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van (het) mariene milieu. Samen met partnerorganisaties wordt geprobeerd het ecosysteem in de Noordzee te herstellen door de haaien en roggen terug te brengen! In hun kweekcentrum onderzoeken zij de mogelijkheden om haaien- en roggen te kweken en te herintroduceren in de Noordzee. Ondertussen wordt ook met andere natuurbeschermingsorganisaties hard gewerkt om hun leefgebied te beschermen en te herstellen.

In eerste instantie richt Blue Linked zich op twee soorten uit de Noordzee: de stekelrog (Raja clavata) en de hondshaai (Scyliorhinus canicula). Als dit een succes is, willen zij ook andere soorten kweken en herintroduceren. En wie weet kan dezelfde methode in de toekomst ook toegepast worden om haaien en roggen wereldwijd te helpen!

Het Dolfinarium werkt mee

Het Dolfinarium levert een onmisbare bijdrage aan dit project. In het Roggenrif leven verschillende haaien- en roggensoorten uit de Noordzee. De eieren die zij achterlaten worden verzameld door de verzorgers van het Dolfinarium en aan Blue Linked geleverd. Vervolgens komen de eieren uit in het kweekcentrum en groeien de haaien en roggen daar op. Als ze groot genoeg zijn, worden ze uitgezet in de Noordzee. Als kenniscentrum op het gebied van zeedieren draagt het Dolfinarium op die manier bij aan het behoud van haaien en roggen in de natuur!