Samenwerking leidt tot tijdwinst en kostenbesparing

Als eerste organisatie in Nederland heeft het Dolfinarium de beschikking over één geautomatiseerd personeelssysteem, voor zowel de vaste als de flexibele medewerkers. Voor alle medewerkers geldt dat voortaan hun indiensttreding en contractering geheel online wordt geregeld. Seizoensmedewerkers kunnen bovendien digitaal hun urenbriefjes invullen.

“Naast tijdwinst en kostenbesparing wilden we ook één systeem, waarbij er in de afwikkeling geen verschil meer bestaat tussen vaste en flexibele medewerkers. Ook al zijn er verschillen in de arbeidscontracten, iedereen is voor ons belangrijk!”, aldus Adriaan Bruinink, Manager Human Resource van het Dolfinarium.

Deze nieuwe visie en aanpak is ontwikkeld in nauwe samenwerking met INDICIA uit Tilburg en Timeflex uit Harderwijk. Onder de naam ‘Simultaan’ worden alle medewerkers samen in een systeem gebracht en wordt een administratieve tijdwinst geboekt bij de start van nieuwe medewerkers. Volgens Bruinink is het Dolfinarium zo enthousiast dat ook de andere ‘ASPRO’ parken in Nederland dit seizoen overgaan op dit systeem. Bruinink is tevreden dat dankzij Simultaan we het niet meer hebben over vast of flexibel maar dat we het kunnen hebben over de zeer gewaardeerde Dolfinarium medewerker.