Nieuw onderzoek: dolfijnengezondheid te achterhalen op basis van de motivatie van de dieren tijdens trainingssessies

Het afgelopen jaar heeft een deel van het Dolfinariumteam een jaar lang data verzameld over onze dolfijnen om zo een goede bijdrage te kunnen leveren aan de wetenschap. In een nieuwe studie, die eind september werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Frontiers in Psychology, kwamen de onderzoeksresultaten eindelijk naar voren. Met trots presenteren wij daarom de resultaten uit deze studie, die ons helpt bij het inschatten van de gezondheid van onze dieren.

Wat is er onderzocht?

In de studie werd onderzocht of de trainers met een score voor de motivatie van dolfijnen tijdens trainingssessies de gezondheidstoestand van de dieren konden achterhalen. Als prooidieren maskeren dolfijnen een slechte gezondheid namelijk altijd tot het allerlaatste moment, wat het onder menselijke zorg vaak moeilijk maakt om te weten wanneer de dieren zich ziek voelen. Met deze studie is geprobeerd om op basis van de motivatie van dolfijnen tijdens trainingen te bepalen of de dieren zich al dan niet ziek voelen. Om data te verzamelen zijn gedurende een jaar meerdere keren per dag metingen gedaan bij 51 dolfijnen van 5 faciliteiten. Het Dolfinarium was daar één van.

En de resultaten?

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de ‘bereidheid om deel te nemen’ gedurende een trainingssessie samenhangt met vroege veranderingen in de gezondheidstoestand van dolfijnen. Dit betekent dat de dieren iets minder gemotiveerd waren om deel te nemen aan trainingen wanneer zij zich een beetje ziek voelden. De score die werd ontwikkeld om de ‘bereidheid om deel te nemen aan trainingssessies’ te meten, bleek zelfs nauwkeuriger te zijn in het voorspellen van de gezondheid dan het meten van eetlust bij de dieren.

Wat kunnen we hiermee?

De studie toont aan dat het meten van de motivatie van dolfijnen in trainingen ons helpt in het voorspellen van de gezondheid van onze dieren. Hoewel het voor de hand ligt, laat dit onderzoek zien dat het belangrijk is dat trainers en verzorgers hun dieren goed kennen om zo te kunnen inschatten of zij te maken hebben met een dier dat zich niet goed voelt. Het toepassen van de score helpt ons hierbij.